මිගමුව දුම්රිය පොළ තවමත් මුදානොගත් ප්‍රදේශයක

මිගමුව සංචාරකයන් විශාල වශයෙන් පැමිණෙන නගරයකි දිනකට විශාල සංචාරකයන් පිරිසක් දුම්රියෙන් මීගමුවට පැමිණෙන අතර දුම්රිය ස්ථානයත් අවට පරිසරයත් සංචාරකයන්ට පමණක් නොව ලංකික සංචාරකයෙකුටවත් ප්‍රිය මනාප තැනක් නොවන බව මේ ලියුම් කරුගේ අදහසයි .160
දුම්රිය පොළ ඈතට පෙනෙන්නේ කලකටපෙර යුද්ධයට මුහුණ දුන් ප්‍රදේශයක පිහිටා තිබෙන අත්හැර දැමු බංකරයක් අසල තිබෙන ගොඩනැගිල්ලක් ලෙසය.161

මේ සිතුවිල්ල දුම්රිය පලට ලංවත්ම තවත් වැඩිවන්නේ රේල් පිලි හිටවා දුම්රිපොළට නිදහසේ ඇතුළු වීම අවහිර කරමින් ඉදිකර ඇති රේල් පිලි වැට නිසාය දුම්රිය පොළට ඇතුළුවීමට සහ පිටවීමට ඇත්තේ එකම කපොල්ලකි . කාර්යාල දුම්රිය පැමිණෙන වෙලාවල්වලදී මෙම කපොල්ල අසල විශාල තාදබදයක් දක්නට ඇත.දුම්රිය පොළට එක්පසකින් ඇතුළුවීමටත් අනෙක්පසෙන් පිටවීමත් සදහා පහසුකම් සලසා දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට ඇති බංකර වැට ගලවා ඉවත් කිරීමටත් තැන157 තැන ගොඩ ගැසී ඇති කුණු ගොඩවල් ඉවත් කර මිගමුව දුම්රිය පොළ  පරිශ්‍රය අදට ගැලපෙන ලෙස නවීකරණය කිරීම සදහා කටයුතු කඩිනමින් ආරම්බකරන ලෙස මිපුර ජනතාව ඉල්ලා සිටි.

දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී වරයා ඇතුළු බලධාරිනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728