මිගමුව නගරසභාවත් පරිසර නීති කඩයි

මිගමුව නගරය තුල ඇති නිවාස ව්‍යාපාරික ස්ථාන පමණක් නොව සමහර රාජ්‍ය ආයතනද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් ලබාදී ඇති උපමාන සහ පාරිසරික නීති රීති උල්ලංඝණය කරමින්  අප ජලය  නරයේ ඇති කානු වලට මුදාහැරිම සුලබ දර්ශනයකි.මෙම තත්වය නිසා නගරය තුල ඇති සියලුම ඇළමාර්ග දැඩි ලෙස අපවිත්‍ර වී ඇති අතර අවසානයේ මේවා ගලාබසින කලපුවේද ජලය අපවිත්‍ර වීමේ අවධානමක් ද මේවනවිට පැන නැගී ඇත.හැමිල්ටන් ඇල දෙපස ඇති සමහර නිවාසවල වැසිකිලි වළවල්  වර්ෂාව දිනලදී ඇලට මුදාහැරිම සදහා නලමාර්ග සකස් කරගෙන සිටින බවද දැනගන්නට ඇත.

මිගමුව නගර සභාව මගින් පාලනයවන බස්නැවතුම් පොලේ අප ජලයද බස් නැවතුම් පොළ ඉදිරිපිට කාණුවට මුදාහැරිම සිදුකරන අතර ඒවා අදාල පරාමිති  වලට අනුකුලව මුදාහැරිම සදහා පිරිපහදු කිරීම සදහා පෙරන සවිකර නැතිබවද වාර්තාවිය. එමෙන්ම නගර සභා පරිශ්‍රයෙන් බැහැර කරණ අප ජලයද ගලාවිත් මිනුවන්ගොඩ  පාරේ ඇති ප්‍රධාන පාරේ කාණුවට එකතු වීමට සලස්වා ඇත.

 අපජලය බාහිර පරිසරයට මුදා හැරීමේ දී අදාල වන ප්‍රමිති සහ උපමාණ 2008 අංක 01 දරන ජාතික පාරිසරික (ආරක්ෂණ සහ තත්ත්ව) නියෝග ලෙස සඳහන් කර ඇති අතර, අංක 1534/18 සහ 2008.02.01 දරන ගැසට් නිවේදනයමගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මෙම නියමයන්ට අනුව අපජලය පරිසරයට මුදාහැරීමේ කටයුතු පළමුව නගර සභාවටඅයත් ගොඩනැගිලිවලින් ආරම්බකර පිළිවෙලින් අනෙකුත් රජයේ ආයතන  ව්‍යාපාරිකයන් සහ නිවාස සදහා ද   ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම නාගරික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වරයා ප්‍රමුක ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ නාගරික කොමසාරිස් වරයා ඇතළු ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේද මිගමුව ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරණ පරිසර නිලධාරීන්ගේද වගකීමකි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 779 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව නගරයේ පදිකයන් මරුවා සමග වාසේ

මහාමාර්ගයක් අසල ගොඩනැගිලක් තැනීමේදී මාර්ගයේ මධ්‍යයේ සිට ගොඩනැගිල්ල අතර  තැබිය අවම දුරක් නියමකර ඇත ගොඩනැගිලි...150x728