මිගමුව නගර සභාවේ දුෂණ සහ විගණකාධිපති

728x150

මිගමුව මහානගරසභාවේ සහ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව තුල  විශාල වශයෙන් අක්‍රමතා සිදුවනබව  අප සහෝදර වෙබ්  අඩවි වල දිගින් දිගටම විවිඩ ආකාරයේ පුවත් පලවී තිබෙනු දක්නට  ලැබිණි. මෙම පුවත් වලින් අනාවරනයකල සියල්ල පිලිබදව සොයා බලා කටයුතු කිරීමට තරම් හැකියාවක්  ඇතී ආයතනයක්  හෝ  වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කිරීම අපහසුබව අප  පිළිගනිමු. එහෙත්  වැරදී වංචා අවම කිරීමට  පාළනය කිරීමට දැනටමත් ක්‍රියාත්මකව පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මෙන්ම විවිඩ පාර්ලිමේන්තු අනපනත් මගින් බලය  ලබාදී ඇති  ආයතන කටයුතු නොකිරීම කණගාටුවට කරුණකි.

 අපගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ153  වගන්තියෙන් විගණකාධිපති පත්කිරීම පිළිබද විදිවිධානත්  ව්‍යවස්ථාවේ 154වගන්තියෙන් විගණකාධිපති වරයාගේ බලතලතලත් දක්වා ඇත.audit

  විගණකාධිපති වරයාගේ එම බලත  ක්‍රියාත්මක කිරීමේ  කටයුතු සදහා අතිරේක විගණකාධිපතිවරුන්ගේ සිට විගණන පරීක්ෂක වරුන් දක්වා විවිධ තනතුරුවලට අයත්  කාර්යමණ්ඩලයක් විගණකාධිපති දෙපර්තමෙන්තුවේ  සේවයේ යෙදීසිටි. මෙම සියළු දෙනාම සදහා රජයේ එඅකබද්ද අරමුදලින් හෙවත්  ජනතා මුදල් වලින්වැටුප් හා දිමනලබගනී .එයාට අම්තරව විගණන  ගස්තු ඒ ඒ පලාත් පාලන ආයතන විසින් විගණකධිපති වරයට ගෙවියුතුය .මිගමුව මහා නගර සබාවේ වාර්ෂික විගණන ගස්තුව මිලියන දෙකකට වැඩිය. කවුරුන් හෝ කාගෙන් හෝ  වැටුපක් වේතනයක් ගන්නවානම්  එයට අනුරුප සේවාවක් වත් අඩුමතරමින් ලබාදීම දීමනා ලාබියාගේ වගකීමකි යුතුකමකි.

එහෙත් මිගමුව මහානගරසභාවේ සහ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ විගණන කටයුතු බාරවසිටි අධිකාරින් අඩුම තරමින් එම වගකිම ඉටුකිරීමට උත්සහයක් ගෙනතිබේද කියා සොයාබැලීම වර්තමාන විගනකාධිපති ගාමිණී ජයසිංහ මහතාටද වැදගත් වනු ඇත. ඒ මිගමුව මහානගරසභාවේ සහ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ විගණන කටයුතු බාරවසිටි අධිකාරින් ගෙන් සමහරු ඉහල නිලතල දරමින් ඔබගේද කකුලෙන් අදිමින් විගණකාධිපති දෙපර්තමෙන්තුවේ  ඔබවිසින් සිදුකරණ ප්‍රගතිශීලි වැඩ වලට බදා කරමින් ඔබව පන්නා ගැනීමට කරන කුමන්ත්‍රණ තවමත්අවසන් නැති නිසාය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...