මිගමුව නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට දන්සැලකින් ඔත්තුවක්

ඊයේ දිනයේ දන්සැල් පරික්ෂාවට ගිය මිගමුව නගර සභාවේ  සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට හොද ඔත්තුවක් ලැබුණි එම ඔත්තුවට අනුව සිසිල් බිම දන්සැල් සදහා විකුණා තිබුණු වර්ණක පැකට් වල කිසිදු තොරතුරක් සදහන්ව නොතිබුණි.එයට අමතරව එම ව්‍යාපාරික ආයතන විසින් විවිධ රසයෙන් යුක්ත සිසිල් බිම සකස්කිරීම සදහා භාවිතා  කිරීමට දන්සැල් සදහා අලවිකර තිබු කෘතීම පලතුරු රස පාන ඇසුරුම් වල අවශ්‍ය තොරතුරු සටහන් කර නොතිබුණු බව අනාවරණය විය .

  • එමෙන්ම එම වෙළද ආයතන විසින් ඉහත ද්‍රව්‍ය ඉතාමත් හොද නිෂ්පාදන ලෙස ප්‍රකාශ කර දන්සැල් සදහා අලෙවිකරණ ලද බවද ප්‍රකාශ විය මේ අනුව මෙම වෙළදුන් විසින් ගැනුම් කරුවන් නොමග යවා ඇත.මෙමගින් 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත යටතතේ ද වරදක් සිදුකර ඇත.

” භාණ්ඩ අලුත් ඒවා බව අසත්‍ය ලෙස දන්වා සිටීම, මිල වැඩි කිරීම හෝ මිල අඩු කිරීම පිළිබද අසත්‍ය යභ ප්‍රකාශ කිරීම හෝ එවැනි නොමග යවන සුළු වෙනයම් ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම හෝ යම් අසත්‍ය වූ ප්‍රතිඥාභාරයකට සහතික වීම.” 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත යටතතේ  ද වරදකි.

මේ අනුව මෙම වෙළදුන් අනෙක් කාල වලදීද සිසිල් බිම සහ අයිස් පැකට්  සකස් කරන  අයට මෙම ප්‍රමිතියෙන්  තොර  අහාර සකස් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය අලවිකරණ බවද තහවුරු වී ඇත. මෙම වෙළද සල් වැටලිම්කර මෙම නීති විරෝධී අහාර නිෂ්පාදන අත් අඩංගුවට ගැනීමත් ඔවුන්ට විරුද්ධව අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමත් සිදුකල යුතුය . මිගමුව නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මේ සදහා මැදිහත් වනවාදැයි negeombotoday.lk විමසිල්ලෙන්.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 775 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
ඩුබායි රැගෙන යන්න ගෙනා ලක්ෂ 30 වල්ලා පට්ටා රාජසන්තකයි දඩය ලක්‍ෂ 3 යි

රුපියල් ලක්ෂ 30 ක් පමණ වටිනා වල්ලපට්ටා කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක්  නීතිවිරෝධී ලෙස ඩුබායි වෙත...150x728