මිගමුව නගර සභාව ඩෙංගුමර්දනයට ලක්‍ෂ 300 ක් වෙන්කරයි.

මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක් වැය වේයැයි ඇස්තමේන්තු කරඇතිබව මිගමුව නාගරික කොමසාරිස්වරයා  පවසයි .

මිගමුව මහනගර සභාවේ අරමුදල් වලින් මෙම මුදල් වැයකරන බවද වියදම් වන මුදල් ප්‍රතිපුර්ණය කරගැනීම සදහා බස්නාහිර පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරඇති බවද ඩෙංගු උවදුරෙන් නැතිවන ජිවිතයක වටිනාකම මුදලින් මැනිය නොහැකිබවද  කොසාරිස් වරයා ප්‍රකාශ කරයි.

ඩෙංගු මර්ධන  වැඩසටහන සදහා සක්‍රියව දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස  නගර වැසියන් සියලු දෙනාගන්ම ඉල්ලා සිටිමින් මිගමුව මහනගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් සුගත් කුමාර මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශකලේ අප වෙබ්අඩවිය කරන ලද විමසීමකට පිළිතුරු දෙමිනි.

මෙමකඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන  වැඩසටහන  ක්‍රියාත්මක කිරිමනිසා මහනගර සභාව  2017 වර්ෂය සදහා අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස්කර ඇති  යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බාදාවක් නැතිබවත් මෙම වැඩසටහන සදහා කරනුලබන සියලුම ම්ලිදී ගැනීම බදවාගැනීම පවතින නීති රීති වලට අනුකුලව ඉතාමත් විවිද භාවයෙන්වෙනදාමෙන්ම සිදුකරන බවද කොමසාරිස්වරයා වැඩි දුරටත් පැවසිය

පොළ බදුකරුවන් විසින් පොළ තුල එකතුවන කුණු වර්ගකර බාරදිය යුතුබවට වන ටෙන්ඩර් කොන්දේසිය ක්‍රියාත්මක නොවන බවට එල්ලවන චෝදනාව පිලිබදව   ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ගය පිලිබදව කරන ලද විමසීමට පිළිතුරු දුන් කොමසාරිස් වරයා ඉදිරියේදීත් පොල බදුකරුවන් එම කටයුතු පැහැර හරින්නේනම්  ඒසදහා වැයවන මුදල් පොළ බදුකරුවන් ගෙන් අයකර ගැනීමට ක්‍රියාකරන බවද සදහන් කලාය.

මෙම වසරේ ගෙවුණු මාසහය තුල ඩෙංගු කීටයන් සිටි ස්ථාන 750 නගරසභාවේ සෞඛ්‍ය අංශය විසින් නඩු පවරා ඇතිබවද කොමසාරිස්වරයා ඉදිරියේදීද එවැනි ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් නිත්‍යානුකූලව ක්‍රියාකරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශයට උපදෙස් දී ඇති බවද අනාවරණය කලාය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728