මිගමුව රෝහලේ කාර්යමණ්ඩලයේ තිහකට ඩෙංගු

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිහකට වැඩිපිරිසකට ඩෙංගු රෝගය වැලදී ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී තිබේ. වෛද්‍යවරු හෙදියන් උපස්ථායකයන් ඇතුළු සෑම අංශයකම පිරිස් මේ අතර ඇතිබවද වාර්තාවේ

මේ අතර ඊයේ රෝහලේ පැවති පැවති ශ්‍රමදානයක් අතරතුර මදුරු කීටයන් සහිත ඉවතලු ප්ලාස්ටික් ඇසුරුමක්      නරසභාවේ  සෞඛ්‍ය අංශයට සම්බන්ධ නිලධාරියෙකු වසින් සොයාගෙන ඇති අතර එම මදුරු කිටසොයා ගැනීම පිලිබදව  පැමිණි සිටි දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන්  අතර මත ගැටුමක් සිදුබවද දැනගන්නට ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728