මිගමුව මහරෝහලේ සුළු ගිනිගැනීම සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කර ඇත.

f49d4c5d7c98d7c3c17b2501b05e14f7_lමිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල් සංකීර්ණයේ  නව ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථානයක   ඇතිවූ සුළු ගිනිගැනීම පැතිරීමකින් තොරව  මේවනවිට සම්පුර්ණයෙන්ම පාලනය කර ඇති අතර කිසිදු පුද්ගලයෙකුට  අනතුරක් සිදුවී නැති බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සනාථ කලාය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728