මිගමුව මහා නගර සභා පෙර පාසල්වල දරු දැරියන්ට නොමිලයේ නිල ඇදුම්

මිගමුව මහා  නගරසභාව  මගින් පාලනයවන නගර සභා පෙර පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සියලුම  දරු දැරියන්ට  නගර සභා අරමුදලින්  නිල ඇදුම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

නිල ඇදුම් බෙදාදීම අප්‍රේල් මස 3 වන සදුදා දවහල් 11.00 ට  වැල්ලවීදියේ පිහිටි නගර සභා පෙර පාසලේදී සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 64 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
කටානේ සමුර්ධිගම “නිකසල” ගමක්වෙයි

පහන් වැට ජාතික ව්‍යාපාරය” පරිසරය සුරකිමු  ජීවිතය රැකගමු” ව්‍යාපෘතිය යටතේ   නිකසල ගමක්  ( Clean Vlllage)...