මිගමුව මහා නගර සභා පෙර පාසල්වල දරු දැරියන්ට නොමිලයේ නිල ඇදුම්

මිගමුව මහා  නගරසභාව  මගින් පාලනයවන නගර සභා පෙර පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන සියලුම  දරු දැරියන්ට  නගර සභා අරමුදලින්  නිල ඇදුම් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත.

නිල ඇදුම් බෙදාදීම අප්‍රේල් මස 3 වන සදුදා දවහල් 11.00 ට  වැල්ලවීදියේ පිහිටි නගර සභා පෙර පාසලේදී සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 51 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
සයිටම් අරගලය- අද මීගමුවේදී ජනතාව දැනුවත් කිරීමක්

මාලබේ සයිටම් විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය උපාධිය මුදලට විකුණන බවත් එක් ශිස්‍යකුගෙන් ලක්‍ෂ120 ක මුදලක් එනම්...150x728


150x728