මිගමුව මහා රෝහලට ගිලන් මැසි අවශ්‍යව ඇත

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ඇති රෝද පුටු සහ ට්‍රොලි (ගිලන් මැසි) බොහාමයක් අබලන්ව ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත.රෝහලට අවශ්‍ය ගිලන් මැසි සහ රෝද පුටු පරිත්‍යග කිරමට කැමති අයට 0312222261මගින් රෝහල් අධ්‍යක්ෂක  අමතා වැඩි දුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

මෙම පුවත මිතුරන්  අතර බෙදාහැරිම මගින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයට  දායකත්වය දක්වන ලෙසත අප වෙබ් අඩවියේ හිතවතුන් සැමට ආරාධනා කරමු

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 45 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
මිගමුව නගර සභාව ඩෙංගුමර්දනයට ලක්‍ෂ 300 ක් වෙන්කරයි.

මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක්...150x728


150x728