මිගමුව මහා රෝහලට ගිලන් මැසි අවශ්‍යව ඇත

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ඇති රෝද පුටු සහ ට්‍රොලි (ගිලන් මැසි) බොහාමයක් අබලන්ව ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබී ඇත.රෝහලට අවශ්‍ය ගිලන් මැසි සහ රෝද පුටු පරිත්‍යග කිරමට කැමති අයට 0312222261මගින් රෝහල් අධ්‍යක්ෂක  අමතා වැඩි දුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

මෙම පුවත මිතුරන්  අතර බෙදාහැරිම මගින් මෙම පුණ්‍ය කර්මයට  දායකත්වය දක්වන ලෙසත අප වෙබ් අඩවියේ හිතවතුන් සැමට ආරාධනා කරමු

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 50 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
ඩෙංගු යලි වසංගතක් ලෙස පැතිරීමේ අවධානමක් …

මදුරු මර්ධන වැඩසටහන් යලි අකර්මන්‍ය වි ඇතිබවක් දක්නට ඇත.මිගමුව නගරය තුල මෙන්ම කටාන ප්‍රාදේශීය සභාබල...150x728