මිගමුව රෝහලේ කැරකෙන පහන්කුඩුව 10 වනදා සිට මහජන ප්‍රදර්ශනයට

මිගමුව මහරෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුදෙනාගේම සහයෝගයෙන්  මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් රෝහල තුල  සැරසිලි සහ පහන් කුඩු නිර්මාණය කරමින් සිටින අයුර දැකගැනීමට ලැබුණි.පටාචාර කතාවස්තුව පිලිබිබු කරන කැරකෙන පහන් කුඩුව රෝහලේ කනිෂ්ට කාර්ය මණ්ඩලයේ මූලිකත්වයෙන් නිර්මාණය කරයි.මෙ සදහා කාර්යමණ්ඩලයේ  සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලැබී ඇතිබව ද මැයිමස 10 වන දිනසිට 14 දින දක්වා පහන්කුඩුව මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවුර්තව තබන බවද දැනගන්නට ඇත.

රෝහලේ සේවය කරන කලා ශිල්පින් විසින්ම කැරකෙන වෙසක් පහන් කුඩුවේ නිර්මාණ කටයුතු සිදුකරනු ජයරුපවලින්  දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 694 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට – ජීවන්ත ගෙන් කොට්ට

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නේවාසික රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා කොට්ට පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුවිය. උසස්ම ප්‍රමිතියක් ඇති මෙම...150x728


150x728