මිගමුව රෝහලේ cctv ගැන හෙදියන්ගේ මතයට ඔබත් එකගද ?

මිගමුව මහරෝහලේ රෝගි සත්කාරක කටයුතු සදහා අත්‍යවශ්‍ය   මුලිකපහසුකම් ඉටුකිරීමට ප්‍රමුකත්වය දිය යුතුයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 640 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මීගමුවේ කේරල ගංජා වලට වලානෙන් ප්‍රහාරයක්

පසුගිය 14 වනදින කටාන පොලිස් වසමේදී කේරල ගංජා ග්‍රෑම් 1362 ක් සමග ගංජා   බෙදා හරිමින්...150x728


150x728