මිහිපිට අපාය බලන්න මීගමුව නගරසභාවේ පොදු වැසිකිලියකට යන්න

පළාත් පාලන ආයතන විසින් බදු පදනම මත සේවා සැපයුම සදහා ලබාදෙන ස්ථාන බදු කරුවා සහ පළාත් පාලන ආයතනය එකගවූ  කොන්දේසි වලට අනුකුලව පවත්වාගෙන යනවා දැයි පසු විපරමක් අධීක්ෂණයක් කලයුතුය.නමුත් මිගමුව මහා නගර සභාව එවැනි පසු ව්පරමක්නොකරන බව බදු දී ඇති  ස්ථාන බදුකරු වන් විසින් පවත්වාගෙන යන ආකාරය පරික්ෂා කිරීමේදී පැහැදිලිවේ.

මිගමුව නගර සභාව විසින් බදු පදනම මත ලබාදී ඇති පොදු වැසිකිලි බද්දට දී නගර සභාව අදායමක් ලබාගනී බදුකරු එම වැසිකිලි ප්‍රයෝජනයට ගන්නා මහජනතාව ගෙන්  ඒ සදහා ගාස්තුවක් අයකරයි  ඒ අනුව එම වැසිකිලි බාවිතයට සුදුසු පරිදි හොදින් පිරිසිදු කර තැබීම ජනතාවගෙන් ගාස්තු අයකරගන්නා බදුකරුගේ වගකීමකි. එමෙන්ම නාගරිකයා සතු දේපල බදු දී අදායමක් ලබාගන්නා නගර සභාවත්බදුකරු නියමිත පරිදි සේවාව සපයනවාද බදුගිවිසුම උල්ලංඝණය කරනවාදැයි සොයා බැලිය යුතුය.

මුදල් ගෙවා මීගමුවේ පොදු වැසිකිලි බාවිතා කරණ ජනතාවට යාමට සිදුව ඇත්තේ  මිහිපිට අපායටය මෙම වැසිකිලි පද්දති  කිසිම නඩත්තුවක් කර ඇති බවක් දක්නට නැත  ජලකරාම කැඩී යාම නිසා ජලය කන්දුවිමත් සිස්ටන් ආදිය ක්‍රියා විරහිත වී තිබීම නිසා මල අපද්‍රව්‍ය සහිත වැසිකිලි වලින් හමන දුර්ගන්දයත් නගරයට පැමිණෙන විදේශිය සංචාරකයන් මෙන්ම දේශීය සංචාරකයන්ට ද  නගරයේ සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇතිබවට දෙන පණිවිඩය සංචාරක කර්මාන්තයටද යම් බලපෑමක් ඇති කල හැකිය. මිගමුව මහා නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය  අංශයේ බලධාරිනි පළමුව නගර සභාවේ අයිතියේ පවතින ස්ථානවලින් ජනජිවිතයට ඇතිකරන  සෞඛ්‍ය තර්ජන නවතා දැමීමට නව වසරේදී සාධනීය ලෙස මැදිහත් නොවන්නේනම් පිඩාවට පත්වන ජනතාවට නගර සභා බලධාරීන්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමට  උවද ඉඩ කඩ ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728