මීගමුවේන් බලපත්‍ර නොමැති ගිණිඅවි විසිහයක්

728x150

ගිණි අවි භාර දීමේ පොදු සමා කාල සීමාව අවසන්  දිනය වන ඉකුත් 6 දිනට මිගමුව පොලිස් බල ප‍්‍රදේශය තුල නිතී විරෝධි ලෙස ලග තබාගත් ගිණී අවි 26 ක්මිගමුව පොලීසියට භාර දී තිබේ.
මෙම ගිණි අවි අතර බෝර 16 පතුරොම් තුවක්කු 6 ක්ද බෝර 12 පතුරොම් තුවක්කු 20ක්ද තිබු බව මිගමුව ප‍්‍රජා පොලිස් ඒකකය පැවසීය.images
භාර දී ඇති ගිණි අවි අතරින් සමහරක් මුලදී බලපත්‍ර ලබාගෙන පසු කාලීනව බලපත්‍ර අලුත් නොකල ඒවා බව අනාවරණයවී ඇත.
මෙම ගිණි අවි සියල්ලම මිගමුව දිසාපති කාර්යාලයට භාර දී ඇති අතර පසුව එය ආරක්ෂාව සදහා මිගමුව පොලිසියට භාර දුන් බව මිගමුව පොලිසියේ උසස් පොලිස් නිළධාරි වරයෙකු පැවසීය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...