මීගමුවේ දන්සැල් නගරසභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ පරික්ෂාවට සිසිල් බීම දන්සල්වල උප්පැන්න නැති වර්ණක සහ රසකාරක

මිගමුව නගර සභා සීමාව තුල ලියාපදිංචි කරන ලද දන්සැල් 69 ක් ඇති අතර ඒවා අතුරින් 23 ක් බත් දන්සැල් වන අතර අයිස්ක්‍රීම්  සරුවත් සවු කැද ආදී විවිද දන්සැල් 46 ක ඇත මෙම දන්සැල්  මිගමුව මහනගර සබාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් පරික්ෂා කරනු ලැබූ අතර දන්සැල් සංවිධායකයන්ට  අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීමද සිදුවිය.

අපවෙබ් අඩවියද තවත් මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයක්ද මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන අවස්ථාව ආවරණය කිරිම සදහා පැමිණ තිබුණි. පිටිපන ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය සිසිල් බිම දන්සලක එම සිසිල් බිම සකස් කිරිමසදහා  සදහා භාවතා කරතිබූ කෘතීම රසගන්වනය නියමිත ප්‍රමිතයෙන් යුක්ත නොවන බැවින් ඒවා බැතිමතුන්ට ලබා දීම අත් හිටුවීමට කටයුතුකළේය

බන්දුල මාර්කට් එක අසල පවත්වාගෙන ගිය සිසිල් බිම දන්සලක යොදාගෙන තිබුණු වර්ණකයේ ඇසුරුම් වල කිසිදු තොරතුරක් සටහන්ව නොතිබුණි මෙපිලිබදව විමසීමේදී දන්සැල සංවිධායකවරුන් ප්‍රකාශකලේ මිගමු නගරයේ එසන්ස් වර්ග අලෙවි කරන ප්‍රසිද්ධ වෙළද සැලකින් එම වර්ණක මිලදී ගත් බවයි පිටිපන සිසිල් බිම දන්සල සදහාද කෘතීම රසගන්වනය ලබාගෙන තිබුනේද මෙවැනිම  ප්‍රසිද්ධ වෙළද සැලකිනි.

පුවත්පත් වලින් සහ මුද්‍රිත කඩදාසි වලින්  අහාර වසා තිබීම බොහෝ දන්සැල් වල දක්නට ලැබුණු පොදු දුර්වල තාවයක් වූ අතර ඒවා වසා දැමීමට සාස්පාන් වල පියන් වැනි පිරිසිදු වැස්මක් යොදා ගන්නා ලෙසද උපදෙස් දෙනු දක්නට ලැබුණි.

දන්සැල් සදහා පොලිතින් භාවිතා නොකරන ලෙස උපදෙස් දී ඇතිබවද සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් ගෙන් දැනගන්නට ලැබුණි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 56 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
තාත්තා ජිම් එකේ අම්ම සැලුන් එකේ ළමය රෙස්ට්…..

කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...150x728