මීගමුවේ දන්සැල් පරික්ෂාවට ඇති උනන්දුව හෝටල් පරික්ෂාවට තිබේද ?

මිගමුව මහනගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් විසින් වෙසක් දිනවල දන්සැල් පරීක්ෂාවට ලක්කිරීමේදී අවධානය යොමුකළ ප්‍රධාන කරුණකි  මුද්‍රිත කඩදාසි වලින් අහාර වසාතිබිම.ඔවුන් දන්සැල් සංවිධායකවරුන්ට දුන් උපදෙස් වලට අනුව මුද්‍රිත කඩදාසි වලින් අහාර වැසුවිට ඒවායේ ඇති අකුරු මුද්‍රණය කිරීමට යොදාගන්නා තීන්ත වල ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය ආහාරවලට එකතුවේ.

දවස් 365 හම පත්තර කොලවල පමණක් නොව පාසැල් දරුවන් විසින් භාවිතා කල කොපිපොත් සහ මුද්‍රිත පොත් වලින් සාදන ලද උරවල ආහාර අසුරාදෙන හෝටල් සහ තවත් ව්‍යාපාරික ස්ථාන ඕනෑතරම් මීගමුවේ ඇත.

සයිවර් කඩ වලින් වැඩිගණනක වඩේ,අලබෝල,වැනිදේ අසුරාදෙන්නේ මුද්‍රිත කඩදාසි සහ පාවිචි කල අභ්‍යාස පොත් වලින් සකස් කළ උරවලය  නගරයේ ඇති මස් කඩ වල අමුමස් ඔතා දෙන්නේ  පුවත්පත් කඩදාසිවලවලය.

ගෙදර යනවිට පත්තර කඩදාසි වල තිබු තීන්ත වඩේ වලට මස් වලට එකතු වී ඇත.මස්කඩ සහ සයිවර් කඩවලින් ඉල්ලා සිටියත් මුද්‍රිත නොවන කඩදාසියක මස් වඩේ වැනි ද්‍රව්‍ය අසුරාදෙන්නේ නැත.මෙය නඩු පැවරිය හැකි වරදක් බව පැවසූ අවස්ථාවලදී  එම ව්‍යාපාරිකයන් ප්‍රකාශකලේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් වඩේ ගන්න  ආවත් බැදපු කඩල ගත්තත් අසුරාදෙන්නේ රැගෙනයන්නේ  මෙම පරණ භාවිතා කල පත්තර කොපි පොත් වලින් සකස් කල උරවල බවයි.

දිනක් දෙකක් පවත්වන දන්සැල ගැන ඇති උනන්දුව වසර පුරාම ජනතාවට ජරාව කවන හෝටල් ගැන නොදක්වීම කණගාටුවට කරුණකි. මිගමුව මහනගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු බලධාරීන්ගේ අවධානය පිණිසයි.

මහජනයාට ජරාව කවන මිගමු නගරයේ අපිරිසිදු හෝටල් ආපනශාලා මුද්‍රතබා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ කවදාද

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 775 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
ඩුබායි රැගෙන යන්න ගෙනා ලක්ෂ 30 වල්ලා පට්ටා රාජසන්තකයි දඩය ලක්‍ෂ 3 යි

රුපියල් ලක්ෂ 30 ක් පමණ වටිනා වල්ලපට්ටා කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක්  නීතිවිරෝධී ලෙස ඩුබායි වෙත...150x728