මීගමුවේ දන්සැල් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතයි

728x150

මෙවර වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් මිගමුව ප‍්‍රදේශයේ දන්සල්  පවත්වාගෙන යන අයුරු දක්නට ලැබුනි. මෙම දන්සල් සියල්ලම පාහේ මිගමුව මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක වරුන්ගේ පරික්ෂාවට ලක් කර ඇත.සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලි පදිමින් දන්සැල් සංවිධානය කරඇති බව පරික්ෂා කිරිෙමිදී පෙනිගිය බවත් ඇතැම් දන්සල් වලට තව දුරටත් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂිතව කටයුතු කිරිම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදුන් බවත් එම නිළධාරින් පැවසීය. 15

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...