මීගමුවේ නගරය මැද අනවසර වෙඩිබෙහෙත් ගබඩාවට මුද්‍රා අයිති කරු අත්අඩංගුවට

153මීගමුවේ නගර මධ්‍යයේ කාලයක පටන් නිසි බලපත්‍ර නොමැතිව පවත්වාගෙන ගිය පුපුරන ද්‍රව්‍ය (වෙඩිබෙහෙත්) ගබඩා දෙකක් මිගමුව පොලිසියේ නිතිය බලගැන්වීමේ ඒකකය විසින් වටලා හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ගබඩා වලට මුද්‍රාතබා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරඇත.

අද සවස තුනට පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක ඇතුළු නිලධාරීන් ඉදිරියේ ගබඩා වල ඇති පුපුරන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට නියමිතය .වැඩි දුර තොරතුරු  ඉක්මනින්ම මෙම පිටුවෙන් යාවත්කාලීන කරමු .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 718 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන පොලිසියේ කනේපහරට සාධාරණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

කටානේ පොලිස් ස්ථානය තුලදී ස්ථානාධිපතිවරයාගේ පහරදීමට ලක්වූ බව කියමින් රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පොලිස් නිලධාරීන්...