මීගමුවේ නගරය මැද අනවසර වෙඩිබෙහෙත් ගබඩාවට මුද්‍රා අයිති කරු අත්අඩංගුවට

153මීගමුවේ නගර මධ්‍යයේ කාලයක පටන් නිසි බලපත්‍ර නොමැතිව පවත්වාගෙන ගිය පුපුරන ද්‍රව්‍ය (වෙඩිබෙහෙත්) ගබඩා දෙකක් මිගමුව පොලිසියේ නිතිය බලගැන්වීමේ ඒකකය විසින් වටලා හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ගබඩා වලට මුද්‍රාතබා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරඇත.

අද සවස තුනට පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක ඇතුළු නිලධාරීන් ඉදිරියේ ගබඩා වල ඇති පුපුරන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට නියමිතය .වැඩි දුර තොරතුරු  ඉක්මනින්ම මෙම පිටුවෙන් යාවත්කාලීන කරමු .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728