මීගමුවේ පිරවුම්හල් බොහොමයක පෙට්‍රල් තොග අවසන්

ඛනිජතෙල් සේවක වර්ජනය හේතුවෙන් දෛනිකව ලැබියයුතු ඉන්ධන තොග නොලැබීම නිසාඅද සවස 5.30 වනවිට  මිගමුව නගරයේ ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල් හයකින් පෙට්‍රල් තොග පැවතියේ  කොප්පර හංදියේ පිරවුම් හලේ පමනි.අනෙකුත් පිරවුම්හල් වල ඩිසල් තොග පැවති අතර ඩිසල් ලබාගැනීම සදහා පෝලිම් දක්නට නොලැබුණි පෙට්‍රල් ලබාගැනීම සදහා කොප්පරා හංදියේ දිගු පෝලිමක් දක්නට ලැබිණී.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728