මීගමුවේ බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ( මහපන්සලේ ) ධාතු මන්දිරය අද රාත්‍රී 800 ට වීවෘතවේ

මීගමුවේ බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ( මහපන්සලේ ) ප්‍රතිසංස්කරණය කරනලද ධාතු මන්දිරය අද රාත්‍රී 800 ට වීවෘත කිරීමට නියමිතව ඇත.හෙට දිනයේ ශීල භාවනා ධර්මදේශන  වැඩසටහන් පැවැත්වෙන අතර 11 වන දිනසිට 14 වන දින දක්වා බැතිමතුන්ට ධාතුන් වහන්සේලා වැදපුදා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇතිබව විහාරාධිපති යටවත්තේ ඥනසාර හිමියන් ප්‍රකාශ කළේය.

11 වන දින රාත්‍රී භක්ති ගීත ගායනා සහ බත් දන්සලක්ද සංවිධානය කර ඇති බවද විහාරාධිපති හිමියන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 686 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
දෙමවුපියන් නැති දරු තිදෙනාට කටාන පොලිසියෙන් නිවසක්- ඔබටත් සම්මාදම් වීමට ඉඩක්

දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...150x728


150x728