මීගමුවේ රැදවියන් පැනයාම අමාත්‍යංශයෙන් පරීක්ෂණයක්

ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන්  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතුඅමාත්‍ය වරයා ඊයේ සවස මිගමුව බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සිදුකලා

 එමනිරික්ෂණ චාරිකාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය වරයා  සිරකරුවන් පලායාම පිලිබදව මෙන්ම නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ඇති චෝදනා පිලිබදව පරීක්ෂණ කමිටුවක් මගින් සතිදෙකක් ඇතුලත වාර්තාවක් ලබාගැනීමට ක්‍රියා කරන බව  ප්‍රකාශ කළේය.එම වර්ථාව අනුව ඉදිරික්‍රියා මාර්ග ගනුලබන බවද අමාත්‍ය වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය අංශයේ සහ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක්ද  සහභාගී විය.  

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 686 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
දෙමවුපියන් නැති දරු තිදෙනාට කටාන පොලිසියෙන් නිවසක්- ඔබටත් සම්මාදම් වීමට ඉඩක්

දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...150x728


150x728