මීගමුවේ වැඩිම පිරිසක් මැයි දිනයට යන්නේ කැම්බල් පිටියට

  • 2017 මැයි දිනයට මිගමුව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ  සුදානම පිලිබදව අප විසින් සොයා බැලීමක් සිදුකල අතර එක්සත්ජාතික පක්ෂය බස් රථ 20 ක් මගින් සාමාජික සාමාජිකාවන් 1000 ක් කැම්බල් පිටියට  රැගෙන යාමට සුදානම් කර ඇති බව රොයිස් විජිත  ප්‍රනාන්දු පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය

ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් බස්රථ 10ක් යොදාගෙන 500 ක පිරිසක්  මහනුවර ගැටබේ රැලියට සහභාගිකරවන  බව  ලලිත් ටෙන්සිල් මිගමුව ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන  සංවිධායක  වරයා ගෙන් කරන ලද විමසීමේදී දැනගන්නට ලැබුණි.

ශ්‍රීලංකා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණේ මැයි දින පෙළපාලියට සහ රැලියට බස්රථ 18 ක් මගින්  900 ක පිරිසක් සහභාගී කරවීමට  සැලසුම් කර ඇති බව එම පෙරමුණේ සංවිධාන කටයුතු සිදුකරන මිගමුව මහා නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති වරයෙකු වන හර්මන් කුරේරා මහතා ගෙන් කරන  ලද විමසීමේ දී සදහන් කළා

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 32 posts in ගොසිප් category
Recommended for you
බල්ලාගේ වැඩය බුරුවන් කිරීම

මෙම ජයරුපවලින් දැක්වෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ පාලනයවන වෙස්ප්රෝ නමැති ආරක්ෂක සේවය මගින් මිගමුව මහරෝහලට...150x728