මේ සිංහල අවුරුදේ වෙළදාම අඩුයි

728x150

20160412_133213

ගිය වසරේ සිංහල අවුරුදු කාලයේ  වෙළදාමට වඩා මේ වසරේදී සිංහල අවුරුදු වෙළදාම විශාල  ලෙස  අඩුවී ඇති බව මීගමුවේ වෙළෙඳුන් කියයි. අප සමග අදහස් දැක්වූ රෙදිපිළි වෙළදමහතෙකු පැවසුයේ මේ වසරේ වෙළදාම  ගිය වසරේ වෙළදාමෙන් 1/5 තරම් අඩුමට්‌ටමකට වැටී ඇති  බවයි .එමෙන්ම වෙළෙඳුන් කියා සිටියේ බඩු ගැනීම සදහා නගරයට පැමිණන පිරිසද අඩුමට්ටමක පවතින බවයි. සාමාන්‍යයෙන් සිංහල අවුරුද්ද දිනට කලින් යෙදන සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා අවුරුදු වෙළදාමේ උපරිම පිරිවැටුම සිදුවන දින උවත් පසුගිය නමය දහය දින දෙකේදී  බලාපොරොතු තරම් වෙළදාමක් සිදු නොවීමෙන් තමන් අර්බුද රැසකට  මැදිවී ඇති බවද වෙළදුන් පැවසිය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...