රට බේරාගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි

බදුල්ලෙන් ආරම්භ වන ආණ්ඩු විරෝධී වැඩපිළිවෙලට වීරෝධයක් නැතත් අලුත් පක්ෂ හදා ශ්‍රීලංකා නිදහස්පක්ෂයේ පළාත්පාලන මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කඩාවැට්ටවීමට කටයුතු නොකර සියලුදෙනාම එකතුවී ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුක සන්ධානයෙන් තරගකර ජයග්‍රරහණය කලයුතුයැයි නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන රාජ්‍ය ඇමතිනි සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පුවත්පත් සාකච්චාවක් පවත්වමින් ඉල්ලීමක් කළේය.82
මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින්අමාත්‍යයවරිය කියාසිටියේ පළාත්පාලන ආයතන විසුරුවා වසරකටත් වැඩිකාලයක් ගතවී ඇතිබැවින් පළාත්පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයින් නොමැති වීමෙන් පළාත්පාලන ආයතනවලින් ඉටුවියයුතු මහජන සේවාවන් ඉටුකිරීමට බාදා ඇතිවී තිබෙන බැවින් සිමා නිර්ණය කටයුතු අවසන්කර හැකි ඉක්මනින් මැතිවරණය පවත්වන්නැයි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.
අලුත් පක්ෂයක් හදන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනවීමේ ඩිල් එකක් නිසා විය හැකිබවද ඒකාබද්ද විපක්ෂය කරන වැඩ වලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත් වනවා යයිද මේ රට බේරාගත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ගරුකරන බවද අමාත්‍යයවරිය කියා සිටියේය.
බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මාර්ග ධිවර හා සමුපකාර අමාත්‍ය ලිලිත් වනිගරත්න, කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සබාපති ගාමිණී ලිලාන්ද සිල්වා මහත්වරුන් සමග හිටපු පළාත් පාලන නියෝජිතයින් පිරිසක්දමෙම පුවත්පත් සාකච්චාවට සහභාගිවිය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
අක්කර පනහ එන්ජල්ස් ප්‍රජාමූයේ ලොක්කන්ගේ නෝන්ජල් වැඩ

කම්කරු නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කල අක්කර පනහ එන්ජල්ස් ප්‍රජමුල සංවිධානයේ නිලධාරීන්ට මෙම මස 29...