රන්ජන් දුනගහ පක්ෂ කාර්යාලය වසාදමයි

728x150

නියෝජය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ දුනගහ පිහිටි පක්‍ෂකාර්යාලය අද දින සිට වසා දමා ඇත.පසුගිය දිනක මෙම කාර්යාලයේදී පාක්‍ෂිකයන් දෙදෙනෙකු අතර සිදුවූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග ගොස්ගුටි කෙලියක් දක්වා වර්ධනය විය.
සිද්ධියට සම්බන්ද දෙදෙනාම රෝහල් ගතවූ අතර දෙදෙනා විසින්ම පහරදුන් බවට පැමිණිලි දෙකක් කර තිබුණි.
මෙම ගුටිකෙලිය නිසා මෙම කාර්යාලය වසා දමන්නට ඇතැයිඅපගේ දේශපාලන ආරංච් මාර්ග රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ දුනගහ දේශපාලන කාර්යාලයේ ගුටිකෙළියක් දෙදෙනෙක් රෝහලේවලින් දැනගැනීමට ලැබී ඇත.
කෙසේ වෙතත් නියෝජය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ කාර්යාලයක් මරදගහ මුල ප්‍රදේශයේ වීවෘත කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 26 posts in ගොසිප් category
Recommended for you
මුස්ලිම් පල්ලිවලට ප්‍රහාර ‘හෙලා දකිනවා’ – ඇමෙරිකාව

මුස්ලිම් පල්ලිවලට ප්‍රහාර 'හෙලා දකිනවා' - ඇමෙරිකාව bbc සිංහල වෙබ්අඩවියෙනි