රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ දුනගහ දේශපාලන කාර්යාලයේ ගුටිකෙළියක් දෙදෙනෙක් රෝහලේ

නියෝජය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ දුනගහ පිහිටි පක්‍ෂකාර්යාලයේ දී අද දහවල් එකට පමණ  පාක්‍ෂිකයන් දෙදෙනෙකු අතර සිදුවූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග ගොස්ගුටි කෙලියක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

මෙම ආරවුල සිදුවී ඇත්තේ අනිල් දේශප්‍රිය සහ ජයම්පති නමැති දෙදෙනෙකු අතරය.ජයම්පති නමැත්ත ගැසූ කනේ පහරකින් තමන් බිම වැටුණු  බවත් අසල සිටි පිරිස් විසින් තමන් බේරාගත් බව පහරකෑමට ලක්වූ අනිල් දේශප්‍රිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

මේවන විට සිද්ධියට සම්බන්ද දෙදෙනාම දිවුලපිටිය රෝහලට ඇතුලත්ව ඇති අතර දෙදෙනා විසින්ම දිවුලපිටිය පොලිසියට  පහරදුන් බවට පැමිණිලි දෙකක් කර ඇත.

රන්ජන් රාමනායක නියෝජය අමාත්‍යවරයාට පක්ෂ හා පක්ෂ නොවන වශයෙන් දිවුලපිටියේ එක්සත් ජාතික  පාක්‍ෂිකයන් අතර ඇති ව්රසකය මේ ගැටුමට හේතු විය හැකිබව  අපගේ දේශපාලන ආරංච් මාර්ග වලින් දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728