රන්භාණ්ඩ ව්‍යාපාරිකයෙකුටප්‍රචාරකපුවරු සවිකිරීමට ඔරලෝසු කණුව නොමිලේ දීම වැරදියි

 

නගරසභා වේ අයිතිය හෝ පාලනය යටතේ පවතින යම් චංචල හෝ නිශ්චල දේපලක් දීර්ගකාලීනව හෝ කෙටි කාලීනව ආයාතනයක් හෝ පුද්ගලයෙකු වෙත කුමන කරණයකට හෝ පවරනවානම් භාර දෙනවනම්  ඒ සදහා පිළිගත් ක්‍රම වත් ක්‍රියා පටිපාටින් අනුගමනය කලයුතුය.ඒ අනුව එම දේපල හදුනාගැනීම අවම මිලක් තීරණය කිරීම ටෙන්ඩර් කැදවීම සභා තීරණයක් ගැනීම අවම වශයෙන් කලයුතු ය

මෙම කිසිම ක්‍රියා මාර්ගයකින් තොරව මිගමුව නගර මධයේ පිහිටි ඔරලෝසු කණුවේ නඩත්තු කටයුතු ස්වර්ණාභරණ ශාලා හිමියෙකුට බාරදී ඇත. මෙම නඩත්තු කටයුත්ත සදහා ගිවිසුමක් අත්සන්කර නැති අතර මේ කාර්ය පිලිබදව ඇති තීරක සටහන් වලට අනුව විශාල ප්‍රචාරාමය වට්නාකමක් ඇති මෙම ඔරලෝසු කණුව නඩත්තු කරගෙන යාමට ලබාදීම පළිබදව තීරක කමිටු සාමාජිකයන්ගේ බෙදීමක් සටහන්ව ඇත.

මෙය ලබාගන්නා පුද්ගලයා මෙහි ….විසින් නඩත්තු කරනවා යනුවෙන් පුවරු සවිකරන අතර එය ඔහු විසින් ලබා ගන්නා විශාල වටිනාකමකින් යුක්ත ප්‍රචාරක වාසියකි.මෙය ටෙන්ඩර් කලානම් නගර සභාවේ වාර්ෂික අදායමට  ලක්ෂ කිහිපයක් එකතු කරගැනීමට පහසුවෙන් හැකියාව ඇත. පිළිගත් ක්‍රමවේද වලින් බැහැරව කරනුලබන මෙවනි කටයුතු වලින්   කිසිවෙකුගේ සාක්කුවට මුදලක් වැටෙන්නට ඇතැයි ජනතාව තුල සැකයක් ඇති වීම ස්වභාවිකය.

මිගමුව නාගරික කොමසරිස් තුමා ඇතුළු තීරක කමිටුවේ නිලධාරීන්ගේ අවධානය පිණිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 9 posts in All category
Recommended for you
පෙරියමුල්ලේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි…

මීට සුළු වෙලාවකට පෙර මීගමුව පෙරියමුල්ලේදී ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇති බව වාර්ථා වේ. සුන්බුන් වලට...150x728


150x728