ලාසරස් පාරේ කුණුගොඩ අයිතිකරු රැගෙන යයි

මීගමුවේ ලාසරස් පාරේ කුණුගොඩේ සබැ හිමිකරු විසින් එය ඉවත් කරගෙන ගොස් ඇත.මෙම සුප්‍රකට වූ කුණුගොඩට අදාල ඉඩම නගර සභාව සතු කලක් විවිද මහජන උවමනා සදහා නගරසභාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත් ඉඩමකි.

මෙම ස්ථානය නගර සභාව විසින්  අත් හැරදමා තිබීම හේතුවෙන් විවිධ පිරිස් මෙම ස්ථානයට කුනුමළු ගෙනවිත් දැමීමට පුරුදුවී ඇත. මෙම කුණු ගොඩ ඉවත් නොකිරීම පිලිබදව ජනමාධ්‍ය මගින් එළිදරවු කිරීමෙන් පසු මිගමුව නගරසභාවේ නිලධාරී විසින් කුණුගොඩ ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කුණුගොඩ ගැන වචනයක් හෝ කතානොකල සමහර දේශපාලකයන් කුණුගොඩ ඉවත්කිරීමේ ලකුණු  ලබාගැනීමට උත්සාහ ගැනීම පිළිකුල් සහගත බව ප්‍රදේශ වාසින් පවසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 694 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට – ජීවන්ත ගෙන් කොට්ට

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ නේවාසික රෝගීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා කොට්ට පරිත්‍යාග කිරීමක් සිදුවිය. උසස්ම ප්‍රමිතියක් ඇති මෙම...150x728


150x728