විමධ්‍යගත අරමුදල් නිසි ලෙස යෙදවීම.

728x150

විමධ්‍යගත අරමුදල් ලෙස මහජන නියෝජිතයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන වල සැබෑ අයිතිකරුවන් රටේ ජනතාවයි
ජනතාවගේ මුදල්  වැඩි පිරිසකට ප්‍රතිඵල ලබන ව්‍යපෘති සදහා වෙන්කිරීම මගේ පරමාර්ථයයි

බස්නාහිර පළාත් සභාමන්ත්‍රී රජිත හපුආරච්චි මහතා මෙම අදහස් පලකලේ   ජනතා බදුමුදල් වැයකර කොන්ක්‍රීට් කල මිගමුව අක්කරපනහ ප්‍රදේශයේ සමගි මාවත සහ කුලරත්න මාවතේ ජනතාව සමග  එම ව්‍යාපෘති ජනගත කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති සංවාද ශීලී ජනහමුව අමතමිනි.

_DSC0143

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...