වෙසක් කලාපයට ඊයේ විශාල පිරිසක්

මීගමුවේ අගුරුකාරමුල්ල මහ පන්සල සහ පුංචි පන්සල ආශ්‍රිතව පවත්වන වෙසක් කලාපය නැරබිම සදහා ඊයේ විශාල පිරිසක් පැමින සිටිනු දක්නට ලැබුණි. 17

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 716 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කනේ පහරකෑ කටාන පොලිසියේ දෙදෙනා රෝහලේ

කටාන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් ඊයේ රාත්‍රී කරනලදැයි කියන පහරදීමක් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එමපොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කරන...