වෛද්‍ය වර්ජනයෙන් මිගමුව මරෝහලේ බාහිරි රෝගී අංශය හා සායන කටයුතු අඩාලවේ.

අද දින පැවැත්වෙන රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍යවැඩ වර්ජනයට මිගමුව මහරෝහලේ රජයේ වෛද්‍ය ණිලධාරින්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් ද සහභාගී වීම හේතුවෙන්  රෝහලේ බාහිර රෝගීන්ගේ  අංශයේ කටයුතු සහ සායන පැවත් වීම සම්පුර්ණයෙන්ම ඇනහිට ඇතිබව රෝහලට ගිය අපට දැකගන්නට ලැබුණි.54

මෙනිසා රෝගීන් දැඩි අපහසු තාවයකට  පත්ව තිබෙන බව ඔවුන් හා කරනලද සාකච්ජාවලදී අපට දැනගන්නට ලැබුණි  (VIDEO ) දර්ශන අමුණා ඇත ළදරු මාතෘ දැඩි සත්කාර හදිසිඅනතුරු සේවාවන් සදහා අද දින රාජකාරි පැවරී ඇති වෛද්‍ය සාමාන්‍ය පරිදි  එම ඒකක වලට  සේවයට වාර්තා කර ඇති බවද රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු අපහා ප්‍රකාශ කළේය .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 690 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලේ මාධ්‍ය වාරණයක්

ඊයේ  දහවල් පෙරියමුල්ලේ සිදුවූ අනතුරින්  රෝහල කරා රෝගීන් රැගෙන එමසහ එම හදිසි තත්වයට මුහුණදීම සදහා...150x728


150x728