ශිෂ්‍යත්වය දෙමල මාධ්‍යයෙන් ප‍්‍රථමයා මිගමුව විජයරත්නම් විදුහලෙන්

25පස්වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක්කයේ දෙමල මාධ්‍යයෙන් මිගමුව විජයරත්නම් මධ්‍ය විදුහලේ නිරුවාදන් සිසුවා ප‍්‍රථම ස්ථානයද යෂාන් සිසුවා දෙවන ස්ථානයද ආර් විෂාලි සිසුවිය තුන්වන ස්ථානයන් ලබා ගෙන ඇති අතර එම විදුහලේ සිසු සිසුවියන් 24 දෙනෙකු මෙවර ශිෂ්‍යත්වය සමත් වි ඇත.
දෙමල මාධ්‍යයෙන් ශිෂ්‍යත්ව සමත් සිසු සිසුවියන්ට සම්මාන ලබා දීම නිතිය සාමය දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා අතින් ඊයේ  එම විද්‍යලයේ දී සිදුකරනු ලැබිය. මෙම අවස්ථාවට විදුහල්පති පුවනේෂර්ව රාජා මහතා ඇතුළු ගූරු මංඩලයද සහභාගි විය.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දෙමල මාධ්‍යයෙන් ගම්පහ දිස්ති‍්‍රක්කයේ ප‍්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් නිරුවාදන් සිසුවාට අමාත්‍යතුමා විසින් ඇගයිම් සම්මානය දෙන අයුරුජයරුපයෙන් දැක්වේ.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 64 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
කටානේ සමුර්ධිගම “නිකසල” ගමක්වෙයි

පහන් වැට ජාතික ව්‍යාපාරය” පරිසරය සුරකිමු  ජීවිතය රැකගමු” ව්‍යාපෘතිය යටතේ   නිකසල ගමක්  ( Clean Vlllage)...