සංචාරක හෝටල් ක්‍රිකට් ශුරතාවය කැම්ලට් හෝටලයට

මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් සංවිධානය කල සංචාරක හෝටල් අතර පැවති සය සාමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාන්ත ශුරවතාවය ජෙට්වින් බීච් කණ්ඩායමත් පිරිමි ශුරතාවය කෑම්ලට් බීච් හෝටලයේ කණ්ඩායමත් විසින් දිනාගෙන ඇත.එම කණ්ඩායමේ නායක සජිත් කුමාර මහතා විසින් මිගමුව සාන්ත මරියා විදුහල් පති ගරු ජයන්ත වික්‍රමසිංහ පියතුමා අතින් ජය සංකේත ලබාගත් අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 7 posts in ක්‍රීඩා category
Recommended for you
බස්නාහිර පළාතේ දක්ෂතම දැල්පන්දු කණ්ඩායම මිගමුව මහා නගරසභාවේන්

පැලවත්ත ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති බස්නාහිර පළාත් පාලන ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තරග රැසක ජය හිමිකර ගැනීමට මිගමුව මහා...150x728


150x728