සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා කිරීමේදී තකට තක ,කැත්තට පොල්ල ලෙස නොසිටිය යුතු බවත් සකචාවෙන් සම්මුතියෙන් තීරණවලට එලබීමට කටයුතු  කිරීම මගින් දෙපාර්ශවයේම අභිමානය රැකෙන බවත් නිමල් ලාන්සා  ස්වදේශ කටයුතු නියෝජය අමාත්‍ය වරයා  පැවසිය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන්කලේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට අනුයුක්තව සේවයකරන  සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ මුහුණ දෙන ගැටළු පිලිබදව  එම නිලධාරීන් ගේ  වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්  සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්චවකදීය.මෙම සාකච්චාව අද  9 දින සවස අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අතිරේක ලේකම් සහ ගම්පහ  දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරයා  ඇතුළු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය  ලේකම් වරු සහ සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ   වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් පිරිසක්ද සහභාගී විය .

නිලධාරියෙකු තවත්  බල ප්‍රදේශයක වැඩ  බැලීමක් සිදුකරන අවස්ථාවලදී එම අයට  වැඩ බැලීමේ දීමනාවක්  ලබාදෙන ලෙස සහ ලිපිද්‍රව්‍ය දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙස කරනලද යෝජනා සදහා ලබන අයවැය ට ඇතුලත් කිරීම  සදහා ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්‍ෂයෙන්  මුදල් අමාත්‍ය වරයාට ඉදිරිපත් කරන යෝජනා සදහා සංවර්ධන නිලධාරීන්ට  වැඩ බැලීමේ දීමනාවක්  සහ ලිපිද්‍රව්‍ය දීමනාවක් ලබාදීම සදහා  වන යෝජන ඇතුලත් කර ඒ සදහා අයවැයෙන් මුදල් වෙන්කරන ලෙස තමා ඉල්ලීමක්  කරන බවද නිමල් ලාන්සා නියෝජය අමාත්‍යවරයා පැවසිය.

 

 

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 137 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
නියෝජ්‍ය ඇමති නිමල් ලාන්සා ගෙන් අභියෝගයක් ?

පුලු වන්නම් බැදුම්කර ගනුදෙනු වෙන් මෙරටට මෙරටේ ජනතාවට වංචාවක් සිදුවී නැතැයි ප්‍රසිදියේ ප්‍රකාශ කරන ලෙස...150x728


150x728