සුබ නව වසරක්

2016 වසර අවසන් වීමට සහ 2017 වසර ආරම්බ වීමට ඇත්තේ තවත් පැය කිහිපයකි මේ වසරේ මාර්තු 17  වන දින අපි මෙම වෙබ්අඩවිය ආරම්බයේ සදහන් කල පරිදිම මීගමුවේ සැබෑ හඩ වන්නට උත්සාහ කළෙමු.

මෙම කාලය තුල  අප විසින් පලකල සමහර  පුවත් වලින් පෙන්වා දෙන ලද අඩුපාඩු  සකස් කිරීමට නිවැරදි කිරීමට සහ විගණන  පරීක්ෂණ ආරම්බ කිරීමට ගෙවීම් අත්හිටුවීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත්.ඒ බව අපවෙත දැන්වීමට ද එම පුවත් වලට සම්බන්ධ රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් කටයුතු කරණ ලදඅවස්ථාද ඇත.

අප වෙත ලැබුණු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරගැනීම සදහා කරනලද විමසීම් වලදී  ඔවුන්ගේ වපසරිය තුල ලබාදියහැකි තොරතුරු ලබාදීමට ක්‍රියා කල සැමට ස්තුති කරන්නටද ඔවුන්ට හිමි ගවුරවය ලබාදීමටද මෙය අවස්ථාවක් කරගනු කැමැත්තෙමු.

අපට තොරතුරු ලබාදුන් අපගේ හිතවතුන් ද අපගේ මුහුණු පොත සමග එකතුවී අපගේ අඩුපාඩු පෙන්වමින් සහ තොරතුරු සපයමින් කටයුතු කරණ සියලු දෙනාද  අපගේ ප්‍රගතියේ කොටස් කරුවන්ය.ඉදිරි වසරේදී ද ඔබ සැමගෙන් එම සහයෝගය අප අපේක්ෂා කරමු.

ඔබ සැමට සුබ නව වසරක්

කර්තෘ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 9 posts in All category
Recommended for you
පෙරියමුල්ලේ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටෙයි…

මීට සුළු වෙලාවකට පෙර මීගමුව පෙරියමුල්ලේදී ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී ඇති බව වාර්ථා වේ. සුන්බුන් වලට...150x728