සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!

728x150

 

මේ ලැබුවාවූ අලුත් අවුරුද්ද පරණ අවුරුද්ද වගේම ගෙවන්න එපා. පොඩි හරි වෙනසක් කරන්න උත්සහ කරන්න.

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවි…

new-year

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...