හරි සද විදුහලේ O/L විභාගයේ 52 ක් ඉහළින් සමත්

728x150

2015 දෙසැම්බර් මස පැවති අධ්‍යන පොදු සහතික පත්ර සමාන්‍ය පෙළ විභාග යෙන් හරිස්චන්ද්ර විදුහලේ A සාමාර්ථ නමයක් ලබාගත් සිසුන් දොළහක් A සාමාර්ථ අටක් ලබාගත් සිසුන් විසිදෙකක් සහ A සාමාර්ථ හතක් ලබාගත් සිසුන් දහඅටක් ලෙස A සාමාර්ථ හතට වැඩියෙන් ලබාගත් සිසුන් පනස් දෙනෙකු සිටින බව හරිස්චන්ද්ර් විදුහලේ විදුහල්පති කිර්ති ද අල්විස් මහතා අප පුවත් සේවයට ප්‍රකාස කළේය

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 60 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
හෙට සවස ජිවිතයේ සුන්දර සන්ධ්‍යාවක් කරගන්න කැමති අයට පමණයි

අග්නි ඔපෙරාව ඇතුළු ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ඔපෙරා සදහා ගායනයෙන් සහාය ලබාදෙමින් ලාංකීය ඔපෙරා කලාව සදහා කැපවීමකින්...