හෙට වෙසක් පොහොයට පැවැත්වෙන දන්සැල්

මේවන විට  හෙට පැවැත්වෙන වෙසක් දන්සැල් සදහා එම දන්සැල් සංවිධානය කරන පිරිස් ඉතා උනන්දුවෙන් සුදානම් වනු දැකගත හැකි විය.

පහත සදහන් ස්ථාන වල දන්සැල් පැවැත්වෙන බව  දැනට අපවෙත වාර්තාවී ඇත.

මිගමුව මහනගර සභාව  සංවිධානය කරන සවු කැද දන්සල හෙට 10 දින උදැසන 0900 සිට ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත.

රෝහල අසල බත් දන්සැල හෙට දින දිවා රාත්‍රී දෙකේදීම පවත් වන බව සංවිධායකවරුන් සදහන් කලාය.

දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට බෝ ගස  අසල ද හෙට දිනයේ දන්සලක් සංවිධාන කර ඇත.සුපුරුදු පරිදි තෙල්වත්ත හන්දියේ වෙසක් දන්සැල සුපුරුදු පරිදි මෙවරද පැවැත්වේ අක්කර පනහ කුලරත්න මාවතේ දන්සැල දිවා රාත්‍රී දෙකෙහිම වීවෘතව තබන බව සංවිධායක මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේය.අක්කරපනහ හන්දිය අසල දන්සැල් පැවැත්වෙන්නේ හෙට රාත්‍රී 700 සිටයි .අක්කර පනහ පාලම අසලද හෙට පැවැත් වෙන්නේ රතරි කලයේදීය

උළු අම්බලම පල්ලිය අසලද හෙට බත් දන්සලක් ඇති අතර එය ආරම්භවන්නේ රාත්‍රී 7.00 සිටයි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728