‘ෆැරෝ දූපතට මනාලියන් අවශ්‍යයි

728x150

‘ෆැරෝ දූපතට මනාලියන් අවශ්‍යයි

මුලාශ්‍රය BBC සිංහල

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 39 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
හෙට සවස ජිවිතයේ සුන්දර සන්ධ්‍යාවක් කරගන්න කැමති අයට පමණයි

අග්නි ඔපෙරාව ඇතුළු ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ ඔපෙරා සදහා ගායනයෙන් සහාය ලබාදෙමින් ලාංකීය ඔපෙරා කලාව සදහා කැපවීමකින්...