20 සෙනසුරාදා මීගමුවේ මහ පංසලේ මහ පින්කමක්

හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ආදී සිසුන් සංවිධානය කරන ලේදන්දීමේ පිංකමක් මෙම මස 20 වන සෙනසුරාදා දින පැවැත්වේ. පෙරවරු 9.00 අගුරුකාරමුල්ල බෝධිරජා රාමයේ (ලොකු පන්සලේ)දී  මෙම පුණ්‍ය කර්මය අරම්භවිමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 103 posts in වෙනත් category
Recommended for you
සංචාරක හෝටල් ක්‍රිකට් ශුරතාවය කැම්ලට් හෝටලයට

මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් සංවිධානය කල සංචාරක හෝටල් අතර පැවති සය සාමාජික සැහැල්ලු...150x728


150x728