20 සෙනසුරාදා මීගමුවේ මහ පංසලේ මහ පින්කමක්

හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ආදී සිසුන් සංවිධානය කරන ලේදන්දීමේ පිංකමක් මෙම මස 20 වන සෙනසුරාදා දින පැවැත්වේ. පෙරවරු 9.00 අගුරුකාරමුල්ල බෝධිරජා රාමයේ (ලොකු පන්සලේ)දී  මෙම පුණ්‍ය කර්මය අරම්භවිමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 142 posts in වෙනත් category
Recommended for you
කොන්ඩම් දැම්මත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග

  ලිංගාශ්‍රිත රෝග ව්‍යප්තිය මෙරටේ බොහෝදෙනාට නොපෙනෙන  සැගවී ඇති බරපතල වසංගතයක් බවත් එක සහකරුවෙක් එකසහකාරියක්...