20 සෙනසුරාදා මීගමුවේ මහ පංසලේ මහ පින්කමක්

728x150

හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ආදී සිසුන් සංවිධානය කරන ලේදන්දීමේ පිංකමක් මෙම මස 20 වන සෙනසුරාදා දින පැවැත්වේ. පෙරවරු 9.00 අගුරුකාරමුල්ල බෝධිරජා රාමයේ (ලොකු පන්සලේ)දී  මෙම පුණ්‍ය කර්මය අරම්භවිමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in වෙනත් category
Recommended for you
සුනිල් නිර්මලා නටන්න ජපන් යයි

ප්‍රවීණ නර්තන ආචාර්ය සුනිල් තල්ගහගොඩ සමග 38 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නර්තන කණ්ඩායමක් පසුගිය 19 දින ජපානය...