20 සෙනසුරාදා මීගමුවේ මහ පංසලේ මහ පින්කමක්

හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ආදී සිසුන් සංවිධානය කරන ලේදන්දීමේ පිංකමක් මෙම මස 20 වන සෙනසුරාදා දින පැවැත්වේ. පෙරවරු 9.00 අගුරුකාරමුල්ල බෝධිරජා රාමයේ (ලොකු පන්සලේ)දී  මෙම පුණ්‍ය කර්මය අරම්භවිමට නියමිතව ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 104 posts in වෙනත් category
Recommended for you
වෛද්‍ය වරයකු වෙත යාමේදී රෝගියා සුදානම් විය යුතුද ?

වෛද්‍ය වරයකු වෙත යාමේදී රෝගියා සුදානම් විය යුතුද ? ඔව්. මන්ද යත් වෛද්‍යවරයාට නිවැරදි දේ...150x728