ගොසිප්

රංජන් රාමනායක මහතා කලප්‍රකාශයකින් තමන්ට අපහසාවී ඇති`බව පවසමින් නිමල් ලාන්ස නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් නියෝජ්‍ය ඇමති...
ජාතික ආණ්ඩුවේ පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ නියෝජනය කරමින්   අමාත්‍ය, රාජ්‍යඅමාත්‍ය , සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යය තනතුරු දරන...
යටිහෙන සද්ධාලෝක හිමි නොහොත් හේරත් මුදියසේලගේ කරුණාරත්න නොහොත් යක්ගහ හේවගේ බණ්ඩාර යනනම්වලින් පෙනීසිටින හලාවත කුඩාවැව...150x728