විශේෂාංග

තාප්පවල පෝස්ටර් අලවා තාප්ප අවලස්සන කිරීමෙන් විදුලි සහ දුරකථන කාණුවල ගස් ගල්වල කටවුට් බැනර් ඩිජිටල්...
මේ කදිරාන රුක්අත්තන හන්දිය අසල ඇති පොදු සුසාන භූමියයි .කදිරාන අක්කරපනහ සමුර්ධිගම කදසුරිදුගම කුරුන්ද අක්කර...
වසර 38ක දීර්ඝ රජ්‍යස්වා කාලයක් අවසන් කරමින් මිගමුව කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක  මයිකල් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ...
සහකාර පොලිස් අධිකාරී බලතල සහිත මීගමුවේ කුලිරථ රියදුරන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් යමුද යන්නේ කොහාටද අහනවා...
මාලබේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය රජයට පවරාගන්නා ලෙස බලකරනඋද්ඝෝසනයක් අද දහවල් කෑමපැයේදී මිගමුව මහා රෝහල...
මේ මිගමුව ප්‍රදේශයේ ඇති ප්‍රධාන පාසැලක ඇතුලත දර්ශන කිහිපයකි විශාල තාප්පයකින් වටකොට ඇති නමුත් අනාරක්ෂිත...
මි ඒ සදහා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයා ගෙන් අවසර ගතයුතු බව පවසා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයා හමුවී පැමිණ දැනුම...
ඉස්සර පොස්ටේර් ඇලවුවේ තප්පවලය මේවා වැඩිවශයෙන්ම ඇලවුණේ ලංකාවේ ඇති විශාලම ගොන්පොර ක්‍රීඩාව පවත්වන මනාප සෙල්ලම...150x728


150x728