විශේෂාංග

මිගමුව  කොප්පරා හන්දියත් තෙල්වත්ත හන්දියත් අතර පිහිටි බස් නැවතුමවල  හදිසියකටවත් තම පියා මව බිරිද සහෝදරයා...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ පානීය  ජලයයේ  ඊකෝලයි බැක්ටීරියාව ඇතිබව රසායනාගාර පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී ඇතිබව අපමාර්තු...
කටානේ  පානීය ජල ගැටලුව කාලයක සිට පවතින   බරපතල ගැටලුවකි.පැවතුනු අධික වියලි කාලගුණික තත්වය නිසා එය...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ පරිපාලන කටයුතු   සිදුවන ආකාරය පිලිබදව අපට ඇත්තේ බරපතල ගැටලුවකි. අහන දකින තොරතුරු...
ඊයේ මිගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය විසින් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මගින් පාසැල් වලට ලබාදෙන ලද...150x728


150x728