අධ්‍යාපණික

කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...
එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු...
පිටිපන ශාන්ත මරියා  මහවිදුහලේ   වැඩබලන විදුහල්පති ලෙස කටයුතු කරන කන්‍යා සොහොයුරිය එම තනතුරේ දිගටම...
මිගමුව රොටරි සමාජය කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ  පාසැල් ළමුන් අසූවක් සදහා පාපැදි බෙදාදීමක් අද උදැසන ඉරණමඩු යුධහමුදා...
තාක්‍ෂණික උපකරණ භාවිත කරමින් මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේදී රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු ලියු සිසුවාට...150x728