සෞඛ්‍ය

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිහකට වැඩිපිරිසකට ඩෙංගු රෝගය වැලදී ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින්...
කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල්...
මිගමුව මහරෝහලේ අංක 8 ළමා වාට්ටුවෙහි ප්‍රතිකරලබන දරුවන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔක්සිජන් ලබාදීම සදහා  දැනට තිබෙන...
මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක්...
මීගමුවේ සහ කටානේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් කානු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් යොදවා...
  මිගමුව පාසැල් දරුවන් විශාල පිරිසකටඩෙංගු රෝගය වැලදී ඇති අතර නිවුස්ටඩ් බාලිකා ව්දුහලේ දරුවන් 90...
රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ  අනුග්‍රහයෙන්   ඩෙංගු රෝගීන් සදහා තම්මිට පිලිප්නේරි දේවස්ථානයේ යුධහමුදා වෛද්‍ය බලකාය විසින්  පිහිටුවා...150x728


150x728