සෞඛ්‍ය

යුධහමුදා වෛද්‍ය බලකාය විසින් ඩෙංගු රෝගය පිළිබද මුලික රුධිර පරීක්ෂණය ඇතුලත් පරීක්ෂණ සිදුකරන  වෛද්‍ය කදවුරක්...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල මේවනවිට ක්‍රමයෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම උණ රෝහලක් බවට පත්වෙමින් ඇත.රෝහල් ගතවන  රෝගීන්ට අවශ්‍ය මුලික...
මිගමුව නගරසභාබල ප්‍රදේශය තුල වරිපනම් බදු නොගෙවන සහ අයිතිකරුවන් පිලිබදව තොරතුරු නොමැති දේපල ඩෙංගු මදුරුවන්...
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති තුමා රාජිත සේනාරත්න සෞඛ්‍ය  අමාත්‍ය වරයා සහ  සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය...150x728


150x728