අධ්‍යාපණික

මාලබේ පුද්ගලික වෛද්‍ය විදුහල පිලිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අත් පත්‍රිකා බෙදීමක් සහ අත්සන්ලබාගැනීමක්අද උදැසන මිගමුව...
මිගමුව  නගර සභාවේ කසල ප්‍රවාහන ටැක්ටර් සියල්ලම ඔවුන්ට නියමිත ගමන් මාර්ගයෙන් බැහැරව පරණ හලාවත පාරේ...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ රෝහල් සංවරධන කමිටුවේ මැදිහත් වීමෙන්  සිදුකරණ සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රමිතිය  විනිවිද භාවය පිලිබදව...
ඔබ මේ දකින්නේ මාර්ග අංක 246   මිගමුව අලුතපොල මාර්ගයේ සසෙක්ස් ජ්‍යාතන්තර පාසැල ඉදිරිපිට ජායාරූප පෙලකි...
මිගමුව තලාදුව පාරේ බස්නැවතුම්පොළ පිටුපස හතර මන් හන්දියට  නුදුරින් පසුගිය 31 දින සිට ජලසම්පාදන හා...
තමන්ගෙන්  ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට පැමිණි 13 හැවරිදි පාසැල් ශිෂ්‍යයාවකට පන්තිකාමරය තුලදී ලිංගික අතවරයක් කලබව කියන ...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනලද නත්තල් කැරොල් ප්‍රසංගයක් ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ පැවැත්විණි උපතක මහිමය...
පුවතකට වැඩි යමක් මෙම ජයාරුපයෙන් දැක්වෙන්නේ විදේශීය සංචාරකයන් පිරිසක් තැබිලි පානය කරණ දර්ශනයකි ඔවුන් ලකාවට...
මිගමුව මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයට අයත් කසල ප්‍රවාහන ට්‍රැක්ටර් රථ සදහා ලබාදී ඇතී නියමිත ගමන්...150x728