අධ්‍යාපණික

ඩෙංගු පිළිබද නිවැරදි සංඛ්‍යා ලේඛන  සහ දත්ත එකතුකළ යුතු බවත් ඒවා ප්‍රසිද්ධියට පත්කලයුතු බවත් එමදත්ත...
උණ රෝගය සැදීම නිසා ප්‍රතිකාර ලබමනින් සිටි රෝගීන් දෙදෙනෙකු මිගමුව රෝහලේදී 17 වන දින මියගොස්...
ඩෙංගු මදුරුවා බෝවී ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ හෝ නගර සභාවේ වරදකින් නොව අපවිසින් ඩෙංගු මදුරුවා බෝවීමට අවශ්‍ය...
මීගමුවේ පවතින ඩෙංගු අධිවසංගත තත්වය පිලිබදව ජනතාව දනුවත් කිරිමසදහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මිගමුව ශාඛාව...
මිගමුව ප්‍රදේශයේ පවතින ඩෙංගු වසංගත තත්වය මේවනවිට සංචාරක ව්‍යාපාරය සදහා දැඩි බලපෑමක් සිදුකර ඇතිබව හෝටල්...
අද ඇතිවී තිබෙන ඩෙංගු වසංගත තත්වය පිලිබදව රජයේ අවධානය තවදුරටත් යොමුකළ යුතුබවත් ඩෙංගු රෝගය මැඩ...150x728


150x728