ක්‍රීඩා

පැලවත්ත ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති බස්නාහිර පළාත් පාලන ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තරග රැසක ජය හිමිකර ගැනීමට මිගමුව මහා...
ගම්පහ ශ්‍රී බෝධි විද්‍යාලයේ දී පසුගියදා පැවති පළාත්පාලන ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සමස්ත අනුශුරතාවය දිනාගැනීමට...
තරණය (Trail) නමැති ස්වේච්ඡා සංවිධානය විසින් පේදුරුතුඩුවේ සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා දින 28 ක කාලයක් ...
කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ වොලිබෝල් පිටිය සහ නෙට්බෝල් පිටිය හා ඇවිදීමේ පථය සකස් කිරීමේදී  සහ...
කුරණ  මේජර් රාජ් ක්‍රීඩාංගනයේ දිගින් දිගටම සිදුවන ප්‍රමිතියෙන් තොර අනවශ්‍ය  ඉදිකිරීම්   මගින් මහජන මුදල් මංකොල්ල...
කුරණ  මේජර් රාජ්  ක්‍රීඩාංගනයේ සිදුකරන  විවිධාකාර වූ ඉදිකිරීම් වලින් ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනයක්  සිදුනොවන බවත්  මීගමුවේ බදු...150x728


150x728