ප්‍රධාන පුවත්

කටාන පොලිස් ස්ථානයේ ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය  සංවිධානය කරන  ජංගම සේවයක්  හෙට20 ඉරිදා  හරිස්චන්ද්‍ර පුර විහාරස්ථානයේදී...
විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍ය වරයා ඉවත්කිරීමට අවශ්‍යනම් එක්සත් ජාතික  පක්ෂයේ නායකයා ලෙස අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ගෙන්  ඉල්ලීමක්...
මිගමුව කැනල් පාරේ ඉදිකරමින් තිබු මහල් ගොඩනැගිල්ලක අද දහවල් 11.45 ට පමණ  කොන්ක්‍රීට් අතුරමින් සිටි...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ  ලදරු දැඩිසත්කාර ඒකකයේ සේවයකරන්  වෛද්‍යවරු හෙදියන් සන අනෙකුත්  සේවාවන් වල නියුක්ත කාර්යමණ්ඩලය...
දෙමවුපියන් නොමැති අනාරක්ෂිත නිවසක ජිවත්වන එකම පවුලේ   දරුවන් තිදෙනෙකුට කටාන පොලිසියේ මැදිහත් වීමෙන්   අංගසම්පුර්ණ නිවසක්...150x728


150x728