ප්‍රධාන පුවත්

උණ රෝගය සැදීම නිසා ප්‍රතිකාර ලබමනින් සිටි රෝගීන් දෙදෙනෙකු මිගමුව රෝහලේදී 17 වන දින මියගොස්...
ඩෙංගු මදුරුවා බෝවී ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ හෝ නගර සභාවේ වරදකින් නොව අපවිසින් ඩෙංගු මදුරුවා බෝවීමට අවශ්‍ය...
මීගමුවේ පවතින ඩෙංගු අධිවසංගත තත්වය පිලිබදව ජනතාව දනුවත් කිරිමසදහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ මිගමුව ශාඛාව...
මිගමුව ප්‍රදේශයේ පවතින ඩෙංගු වසංගත තත්වය මේවනවිට සංචාරක ව්‍යාපාරය සදහා දැඩි බලපෑමක් සිදුකර ඇතිබව හෝටල්...
සිදුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බලප්‍රදේශයේ  නිවාස පරික්ෂාවේදී මදුරුකිටයන් සහිත ස්ථාන හමුවූ පරිශ්‍රහිමි කරුවන්  පහළොස් දෙනෙකුට...
අද ඇතිවී තිබෙන ඩෙංගු වසංගත තත්වය පිලිබදව රජයේ අවධානය තවදුරටත් යොමුකළ යුතුබවත් ඩෙංගු රෝගය මැඩ...
මේ දිනවල  මාධ්‍ය වල වැඩිපුරම කතාබහට ලක්වන ප්‍රධාන මාතෘකාවකි ඩෙංගු  ඩෙංගු ගැන කතාබහේදී  මීගමුවටද ප්‍රමුක...150x728


150x728